Проэкт Освітня мнемотехніка

Постійне збільшення обсягу інформації у поєднанні з високою конкуренцією та вимогами суспільства, з одного боку, сприяє інтенсифікації освітнього процесу, а з другого – призводить до низки порушень психічного та соматичного здоров’я  як і самих вчителів, так і школярів, студентів, а також осіб, які займаються самоосвітою. Тому одним із важливих принципів сучасної освіти є оптимізація офлайн і он-лайн навчання через застосування новітніх освітніх психолого-педагогічних технологій, зокрема, мнемотехніки як одного з найефективніших методів засвоєння інформації та попередження інформаційного перенасичення. 

Метою проєкту "Освітня мнемотехніка"  формування навичків самонавчання та ефективне засвоєння складної для сприймання інформації

Задачі:

  1.  Створення кадрової школи фахівців, тренерів, інструкторів, тьюторів та експертів в застосуванні технології ОМ
  2. Проведення он-лайн і оф- лайн навчання педагогічних працівників, учнів, студентів, всіх, зацікавлених в опануванні даної технології.
  3. Навчання  педагогічних працівників і проведення відповідної сертифікації згідно МОН.
  4. Створення    програм "Курс за вибором"
  5. Створення відповідним  вимогам суспільства  освітніх продуктів  по засвоєнню складної для сприймання інформації (таблиця множення, склад числа, звукобуквенний аналіз, словникові слова, таблиця Менделеєва, історичні дати, іноземні слова. формули тощо).
  6. Створення Всеукраїнського проєкту "Мнемознайко" для початкоівої освіти.
  7. Створення Всеукраїнського проєкту "Мнемознайко" для дошкілля.
  8. Зваключення договорів про співпрацю з  навчальними закладами, громадськими організаціями тощо.
«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.