Навчально-методичний посібник: Освітня мнемотехніка. 3-тє видання, оновлене зі змінами та доповненнями

Навчально-методичний посібник: Освітня мнемотехніка./ Г. А. Чепурний. – Тернопіль: Мандрівець, 2020.  Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах ( лист ІМЗО від 27.05.2020 р. №22.1/12-Г-310).3-тє видання, оновлене зі  змінами та доповненями/

Переваги посібника:

  1.  Методики  систематизовані, науково-обгрунтовані і спеціально створені для адаптації та ефективної роботи в сучасній системі освіти, виходячи з її вимог і проблем.
  2.  Методики ефективно формують навички самонавчання, що допоможе максимально комфортно сформувати новий творчий підхід до навчання і здобувати нові знання в будь-якому віці.
  3.  Методики є часозберігаючими: часу на засвоєння інформації йде в три-п’ять разів менше, а результативність в кілька разів більше.
  4.  Методики є здоров’язберігаючі: допомагають зберегти психічне здоров’я, знімають стресове навантаження, підвищують мотивацію до навчання.
  5. На основі посібника створюються різноманітні освітні продукти ( навчальні програми курсу за вибором, робочі зошити, методики вивчення складної інформації, опорні плани-конспекти, тощо)

У посібнику розкрито теоретико-методологічні основи застосування методів мнемотехніки в сучасній освіті, описано сферу застосування та історію розвитку цієї технології.Значну увагу приділено поясненню методів та прийомів мнемотехніки, наведено приклади застосування мнемотехнічних методик для засвоєння різноманітної навчальної інформації в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах.

Окрім того, посібник містить посилання на навчальну програму курсу за вибором «Мнемічні таємниці» з використанням методів і прийомів мнемотехніки для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти./ Г.Чепурний, К. Стародубцева

Для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, студентів та батьків. 

Ціна 150 грн.

 

 

 

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.