Навчально-методичний посібник: Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти

Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти: навчально-методичний посібник / Г. А. Чепурний. – Тернопіль: Мандрівець, (2013, 2014, 2015) 2017. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІІТЗО від 13.12.2012 р. № 14.1/12-Г-398)

У посібнику розкрито теоретико-методологічні основи застосування методів мнемотехніки в сучасній освіті, описано сферу застосування та історію розвитку цієї технології.Значну увагу приділено поясненню методів та прийомів мнемотехніки, наведено приклади застосування мнемотехнічних методик для засвоєння різноманітної навчальної інформації в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах.Окрім того, посібник містить орієнтовні програми інтелектуального розвитку особистості з використанням методів і прийомів мнемотехніки.

Для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, студентів та батьків.

Даний посібник  модернізований  та змінений в назві на - "Освітня мнемотехніка"

 

 

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.